Mundo ni Kuya Zack

Yo mga tao.

 

Maligayang pagdating dito sa munting teritoryo ng isang hindi masyadong tipikal na teenager.

 

Magpo-post ako rito ng kahit na anong naisin ko. Mapa-musika, telebisyon, animè, sports, o mga sariling karanasan man.

 

Nawa‘y inyong magustuhan ang aking mga kalokohan at malay niyo, may mga matutuhan pa kayong mga bagay mula sa nag–iisang Kuya Zack ng WordPress!

 

Saka na ‘ko magpo–post kapag ang aking tiyan ay akin nang nalamnan.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s