Featured Pokèmon: Lapras

image

Sa unang bahagi ng Featured Pokèmon Series ay aking kinagagalak na ipakilala sa inyo ang isa sa mga paborito kong Pokèmon, si Lapras.

Ayon sa ilang Pokèdex entries tungkol sa nilalang na ito, dahil sa sobrang kalmado at mabait ng mga Lapras ay nilapastangan sila noon ng mga tao kaya kumonti ang bilang nila kaya ngayon ay maaari na silang ituring na Rare Pokèmon o mga Pokèmon na bihira o mahirap mahanap. Kaya rin umano nitong maintindihan ang sinasabi ng mga tao, at madalas itong ginagit sa paglalakbay sa katubigan kaya naman Transport Pokèmon ang tawag dito. Ibinase rin ang disenyo nito sa Lochness Monster na isang alamat sa United Kingdom pero may characteristics din ito ng iba pang dinosaurs.

Kabilang ang Pokèmon na ito sa mga naging Pokèmon ng bidang si Ash ng animated series nito at kabilang ito sa First Gen o unang batch ng mga Pokèmon.

Dual type ang mga Lapras, parehong Water at Ice type kaya ang mga weakness nito ay Grass, Electric, Fighting at Rock type pero kaya nitong mapatumba ang mga Grass, Dragon, Rock, Ground, Fire at Flying type Pokèmons kaya naman maganda itong ipanlaban.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s